×

Zainteresowała cię nasza oferta?

Wypełnij formularz

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:

Hussar Gruppa S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych. Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hussar Gruppa S.A. w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane.Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, podmiotom współpracującym ze Spółką w celach związanych z wykonywaniem umowy.Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych oraz firm współpracujących z Hussar Gruppa S.A. i otrzymywanie od Hussar Gruppa S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką, drogą elektroniczną i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Gruppa S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń▼

Transport
O nas
Likwidacja szkód
Innowacje
Kontakt

Spedycja Całopojazdowa Międzynarodowa

Świadczymy usługi na wszystkich rynkach europejskich. Poza fachową realizacją zlecenia Klient otrzymuje również:

 • Pełną dyspozycyjność naszych pracowników - ponad 5 spedytorów międzynarodowych
 • Wiedzę i doświadczenie spedytorów, posiadających wieloletnią praktykę w organizacji transportu ładunków w obrębie kontynentu europejskiego oraz Azji
 • Kompleksową obsługę wszystkich europejskich rynków, ze szczególnym uwzględnieniem rynków w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Beneluxu, Włoszech i Austrii
 • Doświadczenie w transporcie chłodniczym
 • Nowoczesną Strefę Klienta z modułem trackingu i szeregiem innych funkcjonalności
 • Bezpieczeństwo ładunków – realizując zlecenie wyznajemy trzy kluczowe zasady bezpieczeństwa:
  • Odpowiedzialny i staranny dobór przewoźników
  • Właściwe postępowanie z towarem i odpowiednie jego zabezpieczenie na czas transportu
  • Przestrzeganie czasu pracy kierowcy i przepisów ruchu drogowego

W ramach Spedycji Całopojazdowej Międzynarodowej oferujemy:

 • Organizację procesu transportowego
 • Przewóz ładunku w ramach eksportu lub importu
 • Tranzyt, w tym tranzyt do krajów WNP
 • Kabotaż mały i duży
 • Usługa celna
 • Ubezpieczenie CARGO

Gdy nasi obecni klienci – jeszcze nimi nie będąc – poszukiwali skutecznych i pewnych rozwiązań, które pozwolą na fachowy transport ich produktów zapewne nie spodziewali się, że z zadania można wywiązać się tak dobrze. Trafiając do nas przekonali się, że od partnerów biznesowych można, a nawet należy wymagać doskonałej jakości, niezawodności i gotowości do podjęcia nowych wyzwań. W ten sposób stali się stałymi odbiorcami naszych usług, nierozerwalnie kojarząc spedycje międzynarodowe z Hussar Gruppa S.A.

To co wyróżnia naszą spółkę jest zakres działania, którym objęta jest cała Europa. W ciągu najbliższych lat planujemy zostać najlepiej zarządzaną średnią firmą, gotową rozwiązać każde problemy transportowe na Starym Kontynencie. Dlatego też dysponujemy odpowiednią kadrą i pomysłem – potrzeby naszych klientów są sprawą priorytetową, podobnie jak opracowanie skutecznych procesów operacyjnych. Każdy nas spedytor międzynarodowy doskonale wie jaką funkcję pełni, czym powinien kierować się realizując swoje zadania. Dlatego jest maksymalnie skuteczny i pewny w działaniu.

W obszarze spedycji międzynarodowej, gdzie nie ma mowy o kompromisach, jesteśmy my, stale oferując naszym klientom profesjonalne usługi. Poza obsługą transportową, w zakresie naszych kompetencji leży pomoc drogowa, likwidacja szkód transportowych oraz produkcja innowacyjnych produktów pomocnych w transporcie.

Zapraszamy - ul. Pileckiego 63, Warszawa.

Copyright © 2016
Hussar Gruppa S.A.
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, TEL: +48 22 201 91 65, NIP: PL 9512219781, REGON: 141016434, KRS: 0000395118, kapitał zakładowy 498 600,00 PLN, kapitał opłacony w całości.
Odwiedź nas na FacebookOdwiedź nas na Google PlusOdwiedź nas na Twitter