×

Zainteresowała cię nasza oferta?

Wypełnij formularz

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:

Hussar Gruppa S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych. Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hussar Gruppa S.A. w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane.Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, podmiotom współpracującym ze Spółką w celach związanych z wykonywaniem umowy.Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych oraz firm współpracujących z Hussar Gruppa S.A. i otrzymywanie od Hussar Gruppa S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką, drogą elektroniczną i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Gruppa S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń▼

Transport
O nas
Likwidacja szkód
Innowacje
Kontakt

Raporty

Bieżące EBI

Data
Typ
Numer
Spółka
Zarząd Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zarząd Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 1/2016, na mocy której dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Emitent niniejszą czynność postanowił powierzyć spółce DORADZTWO FINANSOWE FA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która pod numerem 169 wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki na bieżący rok obrotowy, zgodnie z którym:

 • jednostkowy raport roczny za 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 29 kwietnia 2016 r.,
 • jednostkowy raport okresowy za pierwsze półrocze 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 24 sierpnia 2016 r.

Wszelkie ewentualne zmiany w powyższym zakresie będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zarząd Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport półroczny Spółki za pierwszą połowę 2015 roku.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zarząd Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU

Zarząd Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 r. zawarł ze spółką Capital Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie porozumienie o rozwiązaniu umowy na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, o której informował w raporcie bieżącym EBI nr 2/2015 z dnia 3 lutego 2015 r.

Jednocześnie w dniu 25 czerwca 2015 r. została obustronnie podpisana umowa z dnia 19 czerwca 2015 r. z Doradztwo Finansowe FA sp. z o.o na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, która jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 169.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‐ Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2014 rok. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 3/2015, opublikowanym w dniu 22 kwietnia 2015 r., termin publikacji ww. raportu przypadał na dzień 1 czerwca 2015 r. W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2014 rok zostaje ustalony na 30 czerwca 2015 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2014 rok. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2015 opublikowanym w dniu 19 stycznia 2015 r. termin publikacji ww. raportu przypadał na dzień 30 kwietnia 2015 r. W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2014 rok zostaje ustalony na 1 czerwca 2015 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU

Zarząd Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zawarł ze spółką Capital Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, która jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3618.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.
 • raport roczny za 2014 rok – 30 kwietnia 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. ("Spółka", „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o otrzymaniu wyróżnienia w prestiżowym rankingu Diamenty Forbesa 2015 – przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

Ranking Diamenty Forbesa opracowywany jest przez redakcję miesięcznika Forbes na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniających wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane uwzględniające m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje. Wyniki rankingu Diamenty Forbesa 2015 opublikowany zostanie w formie specjalnego raportu, który będzie dołączony do miesięcznika Forbes nr 2/2015.

Zarząd Hussar Gruppa S.A. podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na jej prawdopodobny istotny pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz na perspektywy rozwoju Emitenta. Otrzymanie tytułu Diamentów Forbesa 2015 to istotna korzyść dla Emitenta, potwierdzająca wiarygodność wśród partnerów biznesowych, a w szczególności wśród obligatariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 859/2014 podjętą w dniu 29 lipca 2014 r. postanowił określić dzień 31 lipca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 1.707 (jednego tysiąca siedmiuset siedmiu) obligacji na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLHSRGR00018".

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować ww. obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "HGR0517".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zarząd Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lipca 2014 r. do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 1.707 (słownie: jeden tysiąc siedemset siedem) Obligacji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, na rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponowanym dniem pierwszego notowania Obligacji serii S jest 31 lipca 2014 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 lipca 2014 r. na podstawie Uchwały nr 852/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst zostało wprowadzonych 1.707 (słownie: jeden tysiąc siedemset siedem) obligacji na okaziciela serii S Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zarząd Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2013.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: raport półroczny za pierwsze półrocze 2014 r. – 30 września 2014 r. raport roczny za 2013 rok - 14 lipca 2014 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzielił emitentowi dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (nazwa skrócona EBI). Z dniem 9 lipca 2014 roku spółka Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • KONRAD KĄKOLEWSKI - PREZES ZARZĄDU

Copyright © 2016
Hussar Gruppa S.A.
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, TEL: +48 22 201 91 65, NIP: PL 9512219781, REGON: 141016434, KRS: 0000395118, kapitał zakładowy 498 600,00 PLN, kapitał opłacony w całości.
Odwiedź nas na FacebookOdwiedź nas na Google PlusOdwiedź nas na Twitter