×

Zainteresowała cię nasza oferta?

Wypełnij formularz

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:

Hussar Gruppa S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych. Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hussar Gruppa S.A. w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane.Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, podmiotom współpracującym ze Spółką w celach związanych z wykonywaniem umowy.Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych oraz firm współpracujących z Hussar Gruppa S.A. i otrzymywanie od Hussar Gruppa S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką, drogą elektroniczną i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Gruppa S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń▼

Transport
O nas
Likwidacja szkód
Innowacje
Kontakt

Hussar Gruppa S.A.

Budynek Viking House
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63,
02-781 Warszawa
tel. +48 22 201 91 65
fax +48 22 257 85 10

Główna siedziba Pomocy na Drodze Hussar Angels w Belgii:

Hussar Gruppa S.A.

ul. Rue de la Basse Sambre 14,
B-5140 Sombreffe, Belgia
Autostrada A15, zjazd 14
GPS: 50.493903, 4.5921333

TRANSPORT I SPEDYCJA

Łukasz Wyrzykowski

Dyrektor Zarządzający ds. Transportu i Spedycji / Transport & Forwarding Managing Director
tel: +48 693 202 600
e-mail: lukasz.wyrzykowski@hussar-gruppa.com

Sylwia Łempicka

Kierownik Działu Spedycji / Operations Manager
tel: +48 663 370 500
e-mail: sylwia.lempicka@hussar-gruppa.com

Tomasz Pluta

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 605 935 300
e-mail: tomasz.pluta@hussar-gruppa.com

Bożena Lenarczyk

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 609 625 666
e-mail: bozena.lenarczyk@hussar-gruppa.com

Kacper Koralewski

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 669 744 666
e-mail: kacper.koralewski@hussar-gruppa.com

Damian Sałata

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 609 713 666
e-mail: damian.salata@hussar-gruppa.com

Paweł Bargieł

Spedytor Międzynarodowy / International Forwader
tel: +48 691 113 666
e-mail: pawel.bargiel@hussar-gruppa.com

Karolina Jarząb

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 663 987 400
e-mail: karolina.jarzab@hussar-gruppa.com

Paweł Brzozowski

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: 609 007 666
e-mail: pawel.brzozowski@hussar-gruppa.com

Daria Sułek

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 782 930 366
e-mail: daria.sulek@hussar-gruppa.com

Karol Turski

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 782 930 364
e-mail: karol.turski@hussar-gruppa.com

Paulina Szczepaniak

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 782 930 367
e-mail: paulina.szczepaniak@hussar-gruppa.com

Marcin Piasecki

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 695 568 666
e-mail: marcin.piasecki@hussar-gruppa.com

Jarosław Bancerz

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 695 778 666
e-mail: jaroslaw.bancerz@hussar-gruppa.com

Tomasz Fryc

Spedytor Międzynarodowy / International Forwarder
tel: +48 667 131 133
e-mail: tomasz.fryc@hussar-gruppa.com

DYSPOZYTORZY

Maksim Siankevich

Starszy Manager Floty / Senior Fleet Manager
tel: +48 603 125 454
e-mail: maksim.siankevich@hussar-gruppa.com

Paweł Galik

Manager Floty / Fleet Manager
tel: +48 667 094 500
e-mail: pawel.galik@hussar-gruppa.com

Eugeniusz Taran

Manager Floty / Fleet Manager
tel: +48 665 008 666
e-mail: eugeniusz.taran@hussar-gruppa.com

Grzegorz Kozerski

Manager Floty / Fleet Manager
tel: +48 667 741 666
e-mail: grzegorz.kozerski@hussar-gruppa.com

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY USŁUG TRANSPORTOWYCH

Jakub Ognik

Starszy Menadżer / Senior Manager
tel: +48 746 609 837
e-mail: jakub.ognik@hussar-gruppa.com

Ryszard Dojka

Młodszy Menadżer / Junior Manager
tel: +48 746 609 834
e-mail: ryszard.dojka@hussar-gruppa.com

LIKWIDACJA SZKÓD:

Magdalena Idziak

Manager ds. likwidacji szkód / Claims Adjustment Manager
tel: +48 663 848 666
e-mail: magdalena.idziak@hussar-gruppa.com

DZIAŁ HANDLOWY

Paweł Skrzypek

Dyrektor ds. Sprzedaży / Sales Director
tel: +48 665 220 620
e-mail: pawel.skrzypek@hussar-gruppa.com

Mieczysław Bieńkowski

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży / Sales Support Manager
tel: +48 746 609 833
e-mail: mieczyslaw.bienkowski@hussar-gruppa.com

Damian Kęcik

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży / Sales Support Manager
tel: +48 767 439 922
e-mail: damian.kecik@hussar-gruppa.com

INNOWACJE

Michał Woś

Dyrektor Zarządzający Produkcją Innowacji / Innovations Production Managing Director
tel: +48 603 125 945
e-mail: michal.wos@hussar-gruppa.com

DZIAŁ DS. KONTROLINGU PRAWNO-FINANSOWEGO

Joanna Donica

Kontroler Finansowy / Financial Controller
tel: +48 609 050 006
e-mail: joanna.donica@hussar-gruppa.com

Małgorzata Frątczak

Specjalista ds. rozliczeń transportu i finansów / Transport & Finance Appraisal Specialist
tel: +48 22 100 66 62
e-mail: malgorzata.fratczak@hussar-gruppa.com

Copyright © 2016
Hussar Gruppa S.A.
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, TEL: +48 22 201 91 65, NIP: PL 9512219781, REGON: 141016434, KRS: 0000395118, kapitał zakładowy 498 600,00 PLN, kapitał opłacony w całości.
Odwiedź nas na FacebookOdwiedź nas na Google PlusOdwiedź nas na Twitter